Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์กา... (16 ก.ย. 2559)  
ระกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแ... (06 ก.ย. 2559)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การ... (06 ก.ย. 2559)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (01 ส.ค. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ... (19 พ.ค. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ... (19 พ.ค. 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแห... (15 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแห... (15 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง วันเวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสม ตำแหน่ นักบร... (04 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง วันเวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสม ตำแหน่ นักบร... (04 ก.ย. 2558)
ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัด(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗... (04 ส.ค. 2558)
ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัด(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗... (27 ก.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม (19 ม.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม (19 ม.ค. 2558)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ... (10 ม.ค. 2558)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด... (27 ต.ค. 2557)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด... (20 ต.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นัก... (29 ก.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นัก... (29 ก.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (18 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ... (31 ส.ค. 2558)  

งาน 150 ปีจังหวัดมหาสารคา... (25 ส.ค. 2558)  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยฌธ... (25 ส.ค. 2558)  

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ... (16 มิ.ย. 2558)

โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน... (22 พ.ค. 2558)

โครงการ ศพด.อนุรักษ์ป่า ป... (22 พ.ค. 2558)

โครงการวันผู้สูงอายุ 58 (24 เม.ย. 2558)

โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่... (25 มี.ค. 2558)

วันท้องถิ่นไทย ณ อำเภอนาเ... (21 มี.ค. 2558)

โครงการ อบต.สัญจร 58 (21 มี.ค. 2558)

30 มนุษย์ทองคำ (06 มี.ค. 2558)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท... (16 ก.พ. 2558)

พิธีมองที่ราชพัสดุ (25 ม.ค. 2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๕... (19 ม.ค. 2558)

โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการอบรมศึกษาดูงาน หน้... (23 ธ.ค. 2557)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเ... (23 ธ.ค. 2557)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระ... (08 ธ.ค. 2557)

โครงการสืบสานประเพณี ลงแข... (24 พ.ย. 2557)

โครงการ ๑ อำเภอ ๖๑ ฝาย เพ... (14 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ... (07 พ.ย. 2559)  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ... (07 พ.ย. 2559)  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ... (07 พ.ย. 2559)  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ... (07 พ.ย. 2559)
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 (25 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 (25 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 (25 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 (25 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 (25 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายใน อบต.หนองเรือ (20 ก.ย. 2559)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.2-ม.3 (15 ส.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๑๑... (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนาเห... (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าโน หมู่ที่ ๕ (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าโ... (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองปอ หมู่ที่ ๒ (... (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองปอ หมู่ที่ ๒ (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนอง... (12 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 9 (08 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด... (20 ต.ค. 2557)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร (21 ม.ค. 2557)  
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ (23 เม.ย. 2556)  
ประกาศผลขึ้นบัญชี อบต.หนองเรือ (รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) (22 มี.ค. 2556)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (12 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคค... (07 มี.ค. 2556)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 101 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง ช่างโยธา 102 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 103 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักกงานธุรการ 201 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักกงานพัสดุ 202 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 203 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 204 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 301 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 302 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 303 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (28 ม.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเกษตร303 (28 ม.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา302 (28 ม.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th