Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.บ้านโคกล่าม-บ้านเหล่าจั่น ปีงบประมาณ 2565 (23 พ.ย. 2564)  
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกงบประมาณปี 2565 (07 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดรราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หมู่ที่ 5 (17 ส.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดรราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หมู่ที่ 10 (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดรราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หมู่ที่ 1 (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดรราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หมู่ที่ 11 ... (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดรราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หมู่ที่ 3 (17 ส.ค. 2564)
(หมู่ที่ 11 )ประกาศการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างโครงการถน... (30 ก.ค. 2564)
(หมู่ที่ 10 )ประกาศการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างโครงการถน... (30 ก.ค. 2564)
(หมู่ที่ 5 )ประกาศการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีต... (30 ก.ค. 2564)
(หมู่ที่.3) ประกาศการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างโครงการถนน... (30 ก.ค. 2564)
(หมู่ที่ 1) ประกาศการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างโครงการก่อ... (30 ก.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์กา... (16 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายงานงบรับ-จ่าย ประจำ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรื... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ... (09 ต.ค. 2562)
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 พร้... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก... (05 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมรักษาการร่วมกับ... (08 ต.ค. 2561)  

ภาพกิจกรรมรักษาการร่วมกับ... (08 ต.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ... (31 ส.ค. 2558)  

งาน 150 ปีจังหวัดมหาสารคา... (25 ส.ค. 2558)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยฌธ... (25 ส.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ... (16 มิ.ย. 2558)

โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน... (22 พ.ค. 2558)

โครงการ ศพด.อนุรักษ์ป่า ป... (22 พ.ค. 2558)

โครงการวันผู้สูงอายุ 58 (24 เม.ย. 2558)

โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่... (25 มี.ค. 2558)

วันท้องถิ่นไทย ณ อำเภอนาเ... (21 มี.ค. 2558)

โครงการ อบต.สัญจร 58 (21 มี.ค. 2558)

30 มนุษย์ทองคำ (06 มี.ค. 2558)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท... (16 ก.พ. 2558)

พิธีมองที่ราชพัสดุ (25 ม.ค. 2558)

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๕... (19 ม.ค. 2558)

โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการอบรมศึกษาดูงาน หน้... (23 ธ.ค. 2557)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเ... (23 ธ.ค. 2557)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระ... (08 ธ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ที่ เมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" ด้านบน หร... (08 มี.ค. 2564)  
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (08 ม.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... (28 ธ.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (05 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่องประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้... (03 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในร... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ... (03 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในร... (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ (ตามข้อบัญญัติ 2563) (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ (09 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (01 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กา... (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภ... (30 พ.ย. 2561)  
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด... (20 ต.ค. 2557)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร (21 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ (23 เม.ย. 2556)
ประกาศผลขึ้นบัญชี อบต.หนองเรือ (รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) (22 มี.ค. 2556)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (12 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคค... (07 มี.ค. 2556)
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 101 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง ช่างโยธา 102 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 103 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักกงานธุรการ 201 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักกงานพัสดุ 202 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 203 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 204 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 301 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 302 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 303 (08 ก.พ. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (28 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th


 
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表