Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มี.ค. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.129-0004 สายบ้านหัวเข่าแตก-บ้านคึมบง บ้านหัวเข่าแตก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
08 มี.ค. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.129-0002 สายบ้านตลาดม่วง-บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
08 มี.ค. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.04104 สายแยกถนนบ้านหนองขาม-บ้านหัวเข่าแตก เชื่อมถนนสาย หนองหินกอง-บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนทางหลวงหมายเลข 2381 เชื่อมบ้านหัวเข่าแตก บ้านนางเลิ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเรือ จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.129-0005 สายบ้านป่าโน หมู่ที่ 5 - บ้านหนองคูน้อย ตำบลหนองเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มี.ค. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ขอเชิญวิจารย์ร่างประกาศและการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ
23 ก.พ. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 ก.พ. 2564 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ฉบับที่ 2
27 พ.ย. 2563 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ
08 ม.ค. 2563 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th