Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 มี.ค. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ รายงานผลตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
15 มี.ค. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการคสล.หนองกลางโคก - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางโคก (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding)
15 มี.ค. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศยกเลิกผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านหนองกลางโคก - บ้านโคกล้าม หมู่ที่ 7 (E-bidding 2566)
28 ก.พ. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกลางโคก - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 บ้านตลาดม่วง (E-bidding 66)
13 ก.พ. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นานางสาวปิ ทบทอบ เชื่อมุนนสายดอนกลอย - นาข่า หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง (E-bidding 66)
09 ก.พ. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566
01 ก.พ. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ม.ค. 2566 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ม.1 บ้านตลาดม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding ประจำปีงบประมาณ 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : 6440710@dla.go.th

Powered By nongruea.go.th