Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 มิ.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางโคก เส้นบ้านหนองกลางโคก ถึงฝายห้างหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านป่าโน เส้นจากที่นาของ นางพัน ถึงฝายหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านป่าโน เส้นจากที่นานางอ่ำ โครตมี ถึงที่นา นางกันหา อัปมะโห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านตลาดเหนือ เส้นจากทางโค้งของนางคำผา โพธิ์รินทร์ ถึง ที่นาของ นายโมก บัณฑิตเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
28 เม.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ สถิติของผู้ขอโครงการสระหมอดิน(สระสมทบ) ประจำปีงาบประมาณ 2565
28 เม.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ สถิติของกลุ่มขอโครงการเจาะบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 เม.ย. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ รายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือประจำปี พ.ศ.2564
01 ก.พ. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ แผนการใช้จ่ายเงินกองส่วเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2565
27 ม.ค. 2565 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th