Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มี.ค. 2564
ถึง
23 มี.ค. 2564
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ที่ เมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" ด้านบน หรือเข้าดูที่นี่
08 ม.ค. 2564
ถึง
18 ม.ค. 2564
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
28 ธ.ค. 2563
ถึง
06 ม.ค. 2564
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
04 ธ.ค. 2563
ถึง
04 ธ.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนน คสล.จำนวน 26 โครงการ
05 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
03 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่องประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
19 ต.ค. 2563
ถึง
19 ต.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)
05 ต.ค. 2563
ถึง
31 ต.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
01 ก.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
03 ส.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th