Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
03 ส.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)
01 ก.ค. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
04 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
05 พ.ค. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
10 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ (ตามข้อบัญญัติ 2563)
09 เม.ย. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ
07 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th