Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มี.ค. 2566
ถึง
01 มี.ค. 2566
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
01 ก.พ. 2566
ถึง
01 ก.พ. 2566
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก - บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2566
ถึง
13 ม.ค. 2566
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ม.1 บ้านตลาดม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding ประจำปีงบประมาณ 2566)
23 มิ.ย. 2565
ถึง
23 ก.ค. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข่าแตกเส้นจากโรงปุ๋ย ถึงสระน้ำหนองกะโหล่ง
13 มิ.ย. 2565
ถึง
12 ส.ค. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง เส้นจากที่นาของ นางสาวปิ ทบทอบ ถึงเส้นเชื่อมถนนดอยกลอย - นาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565
ถึง
28 เม.ย. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ แผนการใช้จ่ายเงินหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565
07 ธ.ค. 2564
ถึง
27 มิ.ย. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคสล. โคกล่าม - เหล่าจั่น โดยวิธีคัดเลือก (อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564)
02 ก.ย. 2564
ถึง
26 พ.ย. 2564
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 1 บ้านตลาดม่วง - หนองโพธิ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564)
02 ก.ย. 2564
ถึง
01 ธ.ค. 2564
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 11 แยกบ้านหนองขาม - บ้านหัวเข่าแตก (อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564)
02 ก.ย. 2564
ถึง
01 พ.ย. 2564
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 หัวเข่าแตก - คึมบง บ้านหัวเข่าแตก (อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : 6440710@dla.go.th

Powered By nongruea.go.th