Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 มี.ค. 2564
ถึง
28 เม.ย. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
18 ธ.ค. 2561
ถึง
18 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
30 พ.ย. 2561
ถึง
24 ม.ค. 2562
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
20 ต.ค. 2557
ถึง
14 ต.ค. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก
21 ม.ค. 2557
ถึง
24 ก.พ. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร
23 เม.ย. 2556
ถึง
10 พ.ค. 2556
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
22 มี.ค. 2556
ถึง
31 มี.ค. 2556
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศผลขึ้นบัญชี อบต.หนองเรือ (รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์)
12 มี.ค. 2556
ถึง
12 มี.ค. 2556
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
07 มี.ค. 2556
ถึง
07 มี.ค. 2556
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
08 ก.พ. 2556
ถึง
08 ก.พ. 2556
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ประกาศสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 303

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : 6440710@dla.go.th

Powered By nongruea.go.th