Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 ก.พ. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ วันนี้ข้าพเจ้านางสาวตันติยา บุญศร ได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลหนองเรือ ร่วมกันประกาสเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

01 ก.พ. 2565
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ กิจกรรม NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ

08 ต.ค. 2561
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ภาพกิจกรรมรักษาการร่วมกับหน่วยงานและประชาชนตำบลหนองเรือ

08 ต.ค. 2561
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ ภาพกิจกรรมรักษาการร่วมกับหน่วยงานและประชาชนตำบลหนองเรือ2

31 ส.ค. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองเรือ ประจำปี 2558

25 ส.ค. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการอบรมคุณธรรม จริยฌธรรมและรักษาศีล ประจำปี 2558

25 ส.ค. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ งาน 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558

16 มิ.ย. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

22 พ.ค. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการ ศพด.อนุรักษ์ป่า ปี พ.ศ.2558

22 พ.ค. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th