Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ก.ย. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ คำขวัญตำบลหนองเรือ

21 ก.ย. 2558
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ คำขวัญตำบลหนองเรือ

31 ต.ค. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระดับตำบล(ปลาร้าปอง)

31 ต.ค. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระดับตำบล(ปลาร้าปอง)2

31 ต.ค. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระดับตำบล(ปลาร้าปอง)3

31 ต.ค. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองปอ

31 ต.ค. 2557
มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวดี บ้านหนองเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : 6440710@dla.go.th

Powered By nongruea.go.th