Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญวิจารย์ร่างประกาศและการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ
ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งหมด 5 โครงการประกอบด้วย
1.บ้านตลาดม่วง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ( น.1 - น.13 )
2.บ้านหัวเข่าแตก-คึมบง หมู่ที่ 3 ( น.14 - น.26 )
3.ป่าโน-คูน้อยหมู่ที่ 5 ( น.27 - น.39 )
4.บ้านหัวเข่าแตก-บ้านนางเลิ้ง หมู่ที่ 10 ( น.40 -  น.55 )
5.บ้านหนองขาม-บ้านหัวเข่าแตกหมู่ที่ 11 (น.56 - น.65 )

 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯโครงการสร้างถนนคอนกรีตงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5 โครงการ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564