Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายวีระพงษ์ โสภา
ประธานสภา อบต.หนองเรือ
Responsive image
Responsive image
นายบัวสี บุญทองโท
รองประธานสภาอบต.หนองเรือ
Responsive image
Responsive image
นายสุวรรณ์ นนท์ไชย
เลขานุการสภา อบต.หนองเรือ
Responsive image
นายมังกร หานะพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายวุฒิ พัดทะอำพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายสมัย บุญโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายสมหวัง จันแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายสาคร เทียมทัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นาสินธุ์ มะธิตะโน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายสมาน แคนดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายสุขสันต์ สุทธิเภท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายสมพาน แคนติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายสมดี สมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายประมัย ปัสสาโก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายปราโมทย์ เจริญดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายสมเกียรติ โคตรบรรเทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายสมจิต อทุมชาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายอำนวย ดานา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายเฉลิม จันทะเขต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายวิชัย ปุริโส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายสุวรรณ สีอั่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
Responsive image
นายทองใหม่ ติตะสี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
Responsive image
นายเส็ง กะวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
Responsive image
นายสอน ดวงดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
Responsive image
นายเรืองเดช พิมโยธา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
Responsive image
Responsive image
นายเลิศลักษณ์ ผาลิวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th