Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบัวสี บุญทองโท
ประธานสภา อบต.หนองเรือ โทร 084-9410847
Responsive image
Responsive image
นายอำนวย ดานา
รองประธานสภาอบต.หนองเรือ โทร 096-0609516
Responsive image
Responsive image
นายบุญสงฆ์ จันภักดี
เลขานุการสภา อบต.หนองเรือ โทร 093-5362042
Responsive image
นายปัญญา ทบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 โทร 084-9410847
Responsive image
นายสมหวัง จันแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 โทร 093-5362042
Responsive image
นายพงษ์ศิริ เทียงปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 โทร 097-1065145
Responsive image
นายสมภาร แคนติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 โทร 095-6024279
Responsive image
นายประสพลาภ โพะิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 โทร 093-0058399
Responsive image
นายสมศักดิ์ มะธิตะโน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 โทร 061-1702531
Responsive image
นายประถม วงษ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 โทร 083-3508925
Responsive image
นายวีระพจน์ ศรีวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 โทร 064-4312304
Responsive image
นายบุญเส็ง พระพินิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 โทร 092-8741288
Responsive image
นายเลิศลักษณ์ ผาริวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 โทร 064-9600760
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170
โทรศัพท์ : 0-4373-1137  โทรสาร : 0-4373-1137  อีเมล์ : admin@nongruea.go.th

Powered By nongruea.go.th